Νομική Ειδοποίηση

Ε. ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ – Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νόμιμοι εκπρόσωποι: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Πυργιώτικα, Ναύπλιο, 211 00, Ελλάδα

Τηλ.: 27520 47905
Φαξ: 27520 47913
Email: info@hotelperivoli.com
Website: www.hotelperivoli.com

Αριθμός ΜΗΤΕ: 1245K014A0403200
Τοπικό δικαστήριο: Ναύπλιο, 211 00, Ελλάδα
Α.Φ.Μ.: EL998794720


digidipity cloud agency remote agency logo  Marketing and branding:
  digidipity® cloud agency


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικτυακές διαφορές, ψήφισμα (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr. Παρακαλώ σημειώστε ωστόσο, ότι δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε μία διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικής υπηρεσίας καταναλωτών.