Νομική Ειδοποίηση

ΠΕΡΙΒΟΛΙ Ι.Κ.Ε.
Νόμιμοι εκπρόσωποι: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Πυργιώτικα, Ναύπλιο, 211 00, Ελλάδα

Τηλ.: 27520 47905
Φαξ: 27520 47913
Email: info@hotelperivoli.com
Website: www.hotelperivoli.com

Αριθμός ΜΗΤΕ: 1245K014A0403200
Τοπικό δικαστήριο: Ναύπλιο, 211 00, Ελλάδα
Α.Φ.Μ.: EL998794720


standard logo remote agency by digidipity  design/marketing
  REMOTE AGENCY


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικτυακές διαφορές, ψήφισμα (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr. Παρακαλώ σημειώστε ωστόσο, ότι δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε μία διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικής υπηρεσίας καταναλωτών.