Καμαριέρες

Ο ρόλος της Καμαριέρας είναι η καθημερινή επιμέλεια, οργάνωση και συντήρηση των δωματίων όπως και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας.

Η Καμαριέρα αναφέρεται απευθείας στον Housekeeping Manager.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Τουλάχιστον 1 έτος αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας.
 • Γνώση νοικοκυριού.
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Πολύ καλή υγεία, φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση.
 • Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση με υπευθυνότητα και αντοχή.
 • Ομαδικότητα και εργατικότητα.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου.
 • Η επαρκής γνώση Αγγλικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.


ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσω συνεχούς εκπαίδευσης (on the job training).
 • Μακροχρόνια συνεργασία.
 • Ανταγωνιστικές απολαβές, ανάλογες των προσόντων.
 • Παροχή διαμονής (εφόσον χρειάζεται).
 • Εκπτώσεις στο εστιατόριο και το μπαρ του ξενοδοχείου.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία.

 

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ